Een offerte van Koken met Bob is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Koken met Bob anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Koken met Bob en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar oordeel onmogelijk wordt. Koken met Bob is dan niet schadeplichtig. De prijzen van Koken met Bob zijn in Euro’s en excl. btw voor bedrijven en inclusief btw voor particulieren en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.

Als Koken met Bob als opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van Koken met Bob maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Koken met Bob die alsnog schriftelijk bevestigt. Koken met Bob bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden. Koken met Bob offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht.

Betalings/annulerings voorwaarden
Zakelijke relaties:

De factuur dient binnen 7 dagen na levering van de diensten betaald te worden.

Particulieren:

Particulieren dienen de kosten van te voren overmaken, of te betalen bij aflevering.
Annuleringsvoorwaarden:

In geval van annulering van de afgesproken diensten worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.

  • 10 dagen voor de leveringsdatum:
    25% van de totale kosten
  • 3 dagen t/m 9 dagen voor de leveringsdatum:
    40% van de totale kosten.
  • 2 dagen of minder voor de leveringsdatum:
    100% van de totale kosten.

* Prijswijzigingen voorbehouden.

Alle gegevens in deze assortimentenlijst zijn onder voorbehoud van typ-, zet- en drukfouten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.